Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

10
Listopad

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Józefa Piłsudskiego – uroczystość z udziałem Pani Minister Teresy Wargockiej.

Pani Teresa Wargocka Wiceminister Edukacji Narodowej oraz Poseł na Sejm RP uczestniczyła wczoraj w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

W środowym wydarzeniu udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Obecny był także Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W swoim przemówieniu, Prezydent RP podkreślił, że bohater narodowy jakim był Marszałek Piłsudski nie doczekał się jeszcze do tej pory w naszym kraju swojego wielkiego muzeum.

– W całej Polsce jest wiele pomników Piłsudskiego, ale nie ma takiego miejsca, gdzie młodzi ludzie mogliby przyjść i kompleksowo zapoznać się z historią jego życia, dzieła i tego, kim był – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas uroczystości podpisany został akt erekcyjny, a następnie wmurowano kamień węgielny pod budowę muzeum.

Muzeum Józefa Piłsudskiego to jedna z ważniejszych inwestycji kulturalnych państwa, która zostanie udostępniona zwiedzającym w 2018 r. – dokładnie w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Otwarcie muzeum związane będzie z obchodami setnych rocznic ważnych wydarzeń w historii Polski, które będziemy świętować w latach 2018-2021. Odda ono także najważniejszą ideę budowanego Muzeum – czerpanie z historii dla budowania przyszłości Polski na kolejne stulecia.

W ramach inwestycji, do 2018 roku powstanie nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny. W jego skład wejdzie przede wszystkim część historyczna: Drewniak – pierwszy dom Piłsudskich w Sulejówku, dworek „Milusin” – dom rodziny Piłsudskich w Sulejówku – dar żołnierzy dla ich wodza; Willa Bzów – dawna adiutantura; ogród i tereny zielone. W ramach kompleksu do dyspozycji zwiedzających będzie także nowy budynek z narracyjną wystawą stałą spełniający funkcje muzealne, edukacyjne i animacyjne.

Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem zarówno budowę nowego obiektu muzealnego, jak i rewitalizację zabytkowych budynków oraz rewaloryzację terenów zielonych.

Centralnym elementem nowego budynku będzie multimedialna wystawa oparta na eksponatach z epoki. Jej uzupełnienie to historia opowiadana przez autentyczne otoczenie  historycznego dworku „Milusin”. Te dwie płaszczyzny złożą się na pełną opowieść o życiu Marszałka prezentowaną na szerokim tle przemian historycznych i społecznych tego okresu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej