Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

03
Luty

Spotkanie Poseł Teresy Wargockej z mieszkańcami Tłuszcza.

Reforma oświaty budzi wielkie zainteresowanie zarówno wśród władz samorządowych, rodziców, uczniów, jak i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw pytaniom i wątpliwościom zainteresowanych stron 2 lutego br. na spotkanie w Tłuszczu przybyli: Wiceminister Edukacji Narodowej Teresa Wargocka oraz I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek.

 

Mazowieckie kuratorium reprezentowała także Dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Anna Kalińska. Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu, zaś organizatorami radni powiatu wołomińskiego Robert Szydlik i Janusz Tomasz Czarnogórski. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marzena Małek, Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR w Warszawie  Anna Król, przewodniczący struktur powiatowych PiS w Wyszkowie Waldemar Sobczak, przewodniczący klubu radnych PiS powiatu wołomińskiego Ireneusz Maślany, członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Karol Małolepszy, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Halina Bonecka, radna powiatu Magdalena Suchenek. Spośród lokalnych samorządowców wymienić należy wiceburmistrza Tłuszcza Waldemara Banaszka, wójta Jadowa Dariusza Kokoszkę a także radnych gmin Tłuszcz i Jadów.

Spotkanie prowadzili organizatorzy Robert Szydlik i Janusz Tomasz Czarnogórski. Głos zabrała również Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu Grażyna Marszał, która powitała ciepło znakomitych gości i wyraziła zadowolenie, że spotkanie nt. reformy oświaty odbywa się właśnie w tej szkole. Po wprowadzeniu i powitaniu gości głos zabrała Minister Teresa Wargocka, która przybliżyła zebranym cele reformy oraz zmiany w polityce oświatowej państwa. Deklarowała, że władze samorządowe oraz szkoły nie będą pozostawione z problemami same sobie, ale mogą liczyć zarówno na wsparcie merytoryczne ze strony ministerstwa i kuratorium, jak i finansowe na wykonanie niezbędnych dostosowań infrastruktury szkolnej do aktualnych potrzeb. Reforma, wg słów Pani Minister, kładzie nacisk na nauczanie historii, informatyki oraz przedmiotów zawodowych. Wskazała, że likwidacja nauczania zawodowego i skierowanie niemal wszystkich uczniów do liceów i na nie zawsze dobrej jakości studia wyższe spowodowało brak chętnych do pracy w wielu zawodach technicznych i jednocześnie wytworzenie ogromnej rzeszy bezrobotnych z dyplomami studiów wyższych w ręku.

Następnie wystąpiła z prezentacją multimedialną Kurator Dorota Skrzypek, która poinformowała o prowadzonych konsultacjach społecznych. Wyjaśniła, gdzie należy szukać informacji nt. reformy, do kogo kierować konkretne pytania czy omawiać niestandardowe przypadki.

Następnie był czas na pytania do głównych gości spotkania i odpowiedzi. Szybko wywiązała się żywa dyskusja i choć zmianom zawsze towarzyszą obawy, to atmosfera dwugodzinnego wydarzenia była bardzo ciepła i sympatyczna. Rozmawialiśmy o zmianach w sposobie egzaminowania uczniów, o finansach niezbędnych do przystosowania budynków szkolnych i reorganizacjach szkół, które w naszej gminie na szczęście nie będą wielkie. 

Na zakończenie społeczność baczyńszczaków wręczyła głównym gościom kalendarze wydane przez szkołę i breloczki stworzone przez uczniów w szkolnych warsztatach, a organizatorzy spotkania J. T. Czarnogórski i R. Szydlik kwiaty dla Pań – Wiceminister, Wicekurator i Dyrektor naszej szkoły.