Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

05
Wrzesień

Mazowiecka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.

Z ogromną przyjemnością wzięłam udział w Mazowieckiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018, która miała miejsce w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach. Uroczystości szkolne poprzedzone zostały Mszą Św. odprawioną w kościele Św. Stanisława Kostki.
Okolicznościowym przemówieniom , pełnych najlepszych życzeń dla całej społeczności szkolnej w nowym roku towarzyszyły dwa ważne wydarzenia. Były to, ślubowanie uczniów klas pierwszych i otwarcie pracowni ufundowanej przez PGE Energia Odnawialna dla uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Życzę wszystkim, aby nauczycielski trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia oraz wysiłek uczniów w pracy nad własnym rozwojem intelektualnym, społecznym i duchowym był źródłem satysfakcji i poczucia spełnionego obowiązku.

DOBREGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Teresa Wargocka

Poseł na Sejm RP