Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

19
Maj

konkurs "ten jest dobry, kto chce być dobry".

„Ten jest dobry, kto chce być dobry”

 

Pod tym cytatem odbył się Międzypowiatowy Konkurs dla powiatu: garwolińskiego, mińskiego oraz węgrowskiego, poświęcony 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego, pod patronatem Pani Marii Koc – Wicemarszałka Senatu RP, Pani Teresy Anny Wargockiej – Posła na Sejm RP oraz Pana Zdzisława Krasnodębskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego.

 

Zgodnie z regulaminem szkoły do 15 maja 2017 r. były zobowiązane do przesłania sprawozdania z przeprowadzonego czynu charytatywnego. 

Dnia 16 maja br. jury w składzie: Krzysztof Szczypiorski – przewodniczący, Anna Popławska – z-ca przewodniczącego, Urszula Soroka, Monika Woźniak, Edward Ploch i Kamil Wichrowski, oceniło nadesłane sprawozdania, które były przepustką do kolejnego etapu konkursowego - Testu Wiedzy o życiu i działalności św. Brata Alberta.

Sprawozdania z czynu charytatywnego przesłało łącznie 11 placówek oświatowych, w tym 6 prac ze szkół gimnazjalnych oraz 5 prac ze szkół ponadgimnazjalnych.

                Dnia 17 maja br. na terenie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim odbył się Test Wiedzy o życiu i działalności św. Brata Alberta Chmielowskiego, podzielony na dwa etapy. O godzinie 9:00 spotkały się trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych, a o godzinie 11:00 zespoły uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Na godzinę 9:00 do testu przystąpiło 5 jednostek, spośród których przedstawiciele dwóch szkół , w dogrywce, rywalizowali o pierwsze miejsce jakim jest tygodniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego.

O godzinie 11:00 przystąpiło 5 jednostek, gdzie również odbyła się dogrywka, ale o dwudniowy wyjazd do Krakowa śladami św. Brata Alberta.

                Prace po każdym etapie oceniało jury w składzie: Krzysztof Szczypiorski, Anna Popławska, Urszula Soroka, Monika Woźniak oraz Kamil Wichrowski.

                Podziękowania za udział w Konkursie, w imieniu Parlamentarzystów, wręczyła osobiście Pani Poseł Teresa Anna Wargocka, która w swoim wystąpieniu odniosła się do twórczości i przykładności osoby św. Brata Alberta. Pani Poseł zaprosiła uczestników czwartego i piątego miejsca na zwiedzanie budynku Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Pałacem Prezydenckim.  

Wszystkie zdjęcia z Konkursu znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:

https://drive.google.com/open?id=0B67esESsIkYOMVNsVzJlWUxvTDA

Protokół wraz z zajętymi miejscami znajduje się poniżej.