Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

28
Sierpień

DOŻYNKI DIECEZJALNE POWIATOWO-GMINNE W KAŁUSZYNIE.

Pani Poseł Teresa Wargocka 28 sierpnia 2016 roku na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera, Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz Burmistrza Kałuszyna Mariana Soszyńskiego uczestniczyła w dożynkach diecezjalnych gminno-powiatowych, które odbyły się na terenie Placu Kilińskiego w Kałuszynie.

Podczas tegorocznego Święta Plonów odbyła się Msza Święta której przewodniczył Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej Jego Ekscelencja Henryk Hoser. Po uroczystej Mszy odbyło się tradycyjne łamanie chleba oraz rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy "Wieniec Dożynkowy".