Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

20
Listopad

7. Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego w mińsku mazowieckim

Dziękuję za zaproszenie na 7. Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego, który miał miejsce w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Wszystkim pracownikom socjalnym oraz pracownikom służb społecznych składam wyrazy uznania i podziękowania za pracę na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy. Życzę Państwu satysfakcji z pełnienia ważnej misji społecznej. Dziękuję wszystkim samorządom za dobrą współpracę przy wdrażaniu rządowych programów na rzecz likwidacji ubóstwa w rodzinach i innych programów skierowanych do najsłabszych grup społecznych.