Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

10
Marzec

20. rocznica wstąpienia Polski do NATO

9 marca w naszej 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbył się piknik wojskowy z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.
W spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej Mariusza Baszczaka uczestniczyli żołnierze wszystkich rodzajów wojsk, sojusznicy i klasy mundurowe.
Na ręce dowódców naszych mińskich jednostek składam serdeczne gratulacje z okazji rocznicy.
Przez te lata wielokrotnie dawaliście dowody profesjonalizmu wysokich kompetencji i żołnierskiego morale uczestnicząc w misjach NATO.
Dzisiaj umacniacie pozycję Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.