Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

12
Styczeń

Program „Za życiem” – briefing prasowy z udziałem Pani Teresy Wargockiej.

Wiceminister Edukacji Narodowej oraze Poseł na Sejm RP Pani Teresa Wargocka we wtorek wzięła udział w briefingu prasowym dotyczącym założeń programu „Za życiem”. Na spotkaniu z dziennikarzami obecny był także Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Program „Za życiem” obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące ochrony życia, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej. Zapisy dotyczącą także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

– Przygotowujemy rozwiązania legislacyjne wprowadzające elementy przewidziane w programie „Za życiem”. Będziemy prowadzić szerokie konsultacje proponowanych zmian w konkretnych ustawach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych – zapowiedział podczas briefingu prasowego Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka podkreśliła, że obecnie system opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczno-pedagogiczna są niedostatecznie skoordynowane.

– Stąd w programie zadanie powołania, na bazie istniejących ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju lub utworzenia nowych, powiatowych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – powiedziała wiceminister edukacji.

Działania programu obejmują również pomoc uczennicom w ciąży przez ułatwienie możliwości zmiany środowiska nauki, gdy uczennica lub jej rodzice są taką formą wsparcia zainteresowani. Rozwiązanie to pozwoli na pełne uczestnictwo w dalszym procesie edukacyjnym i zapewni odpowiedni komfort dla uczennic. W bursach i internatach szkolnych będą organizowane specjalne pokoje dla małoletnich uczennic w ciąży, które mogłyby z nich skorzystać w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie udzielić wsparcia.

– Na ten cel przeznaczone są również środki z budżetu programu. Docelowo chcemy przygotować ok. 250 miejsc – powiedziała wiceminister edukacji – Oczywiście na każdym etapie będziemy monitorować potrzeby w tym zakresie – dodała wiceminister Teresa Wargocka.

Podczas briefingu wiceminister Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że program „Za życiem” wprowadza jedno z najbardziej oczekiwanych przez środowisko rozwiązań w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych. W ich zakres wchodzi m.in. zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma pomóc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwie członka rodziny lub opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy – do 120 godzin rocznie.

Wiceminister Michałkiewicz podkreślił, że resort rodziny chce podjąć działania ułatwiające aktywizację zawodową bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

– Myślimy o uruchomieniu programu mieszkaniowego mieszkań wspieranych, chronionych dla osób niepełnosprawnych. Chcemy również, aby w ramach programu Mieszkanie Plus funkcjonowały mieszkania dostosowane do potrzeb rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – dodał wiceminister Michałkiewicz.

Od 1 stycznia 2017 r. matka, ojciec, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W przypadku zdiagnozowania wad rozwojowych płodu u kobiety, ciężkich chorób płodu oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego, kobieta i jej dziecko będą mogli liczyć na pomoc opieki medycznej.

Wiceminister Jarosław Pinkas podkreślił z kolei, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie koordynował udzielanie świadczeń zdrowotnych kobiecie w ciąży z powikłaniami.

– NFZ nie będzie stosował żadnych limitów. Wtedy, kiedy będzie potrzeba dostania się do lekarza, do poradni specjalistycznej, czy do szpitala, dzieci niepełnosprawne nie będą czekały w kolejce – zapewnił wiceminister zdrowia.

Na realizację programu „Za życiem” zaplanowano 3,7 mld zł w latach 2017-2022. W 2017 roku jest to kwota 511 mln zł.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej