Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

01
Marzec

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z udziałem Teresy Wrgockiej.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN oraz Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyli dziś w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w byłym Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie.

W wydarzeniu uczestniczył również Prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiciele władz państwowych, środowisk niepodległościowych oraz rodziny żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Pod tablicą pamięci oddano hołd członkom powojennej konspiracji niepodległościowej pomordowanym przez komunistów. Złożono również wieńce i zapalono znicze.

Więzienie przy ul. Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski. Byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Tam więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi, „na Mokotowie” więzionoA również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.

Mokotowskie więzienie było miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego na „Rakowieckiej” więziono i stracono tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Akt utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na terenie aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został podpisany 29 lutego 2016 r. przez ministra Zbigniewa Ziobrę.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w apelu pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Finałem uroczystości była Msza Święta w Archikatedrze św. Jana w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. parlament w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z  Łukaszem Cieplińskim na czele.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się żołnierzy tworzących powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. Blisko 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich–leśnych, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej