Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

14
Listopad

#Dobre2Lata Sprawozdanie z prac Rządu.

Szanowni Państwo,

     mijają dwa lata odkąd Polacy powierzyli odpowiedzialność za nasz kraj rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I choć jesteśmy dopiero na półmetku kadencji udowodniliśmy, że można nam zaufać. Dotrzymujemy słowa. To znak firmowy rządu. Każdego dnia wsłuchujemy się w Państwa głos, by dostosowywać nasze działania do Waszych potrzeb. Skutecznie realizujemy powierzone zadania. Mamy plan i konsekwentnie go wdrażamy. Dzięki Wam dajemy radę! Nasz plan dla Polski opieramy na trzech filarach – Rozwój, Rodzina i Bezpieczeństwo. Po pierwsze – Rozwój. Wspieramy rozwój naszego kraju. Nasz plan na gospodarkę, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przynosi rezultaty. Racjonalnie gospodarujemy pieniędzmi podatników i skutecznie walczymy z wyłudzaniem VAT-u. Systematycznie podnosimy kwotę wolną od podatku, co odczuwają w swoich portfelach osoby o niższych dochodach. Tworzymy nowe miejsca pracy. Rekordowo spadło bezrobocie. Wzmacniamy rolnictwo i poprawiamy jakość życia na wsi. Niedawno Polska, jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, została uznana za kraj rozwinięty. Po drugie – Rodzina. Dbamy o polskie rodziny. Przez ostatni rok mogliśmy obserwować pozytywne efekty wprowadzenia programu Rodzina 500+, który pozwala wielu Polakom wieść lepsze życie. To program prodemograficzny. Dzięki niemu rodzi się więcej dzieci. Ale to także program, którego celem jest napędzanie polskiej gospodarki. Dotrzymaliśmy słowa i obniżyliśmy wiek emerytalny – bo tego oczekiwali od nas Polacy. Zadbaliśmy o podniesienie najniższych rent i emerytur. Wprowadziliśmy reformę systemu edukacji. Konsekwentnie przywracamy sprawiedliwość społeczną. Po trzecie – Bezpieczeństwo. Wzmacniamy bezpieczeństwo. Prowadzimy odpowiedzialną politykę migracyjną, jednocześnie wspierając inne państwa przy zabezpieczaniu granic Unii Europejskiej. Modernizujemy służby, które są blisko obywateli – m.in. Policję i Straż Pożarną. Rozwijamy nasz potencjał obronny poprzez rozbudowę armii i obecność w Polsce sił NATO. Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej. Nasza polityka zagraniczna jest skuteczna, czego efektem jest wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stanowczy głos Polski w sprawach reformy Unii Europejskiej i polityki migracyjnej zyskuje na znaczeniu. Dużo pracy już za nami, ale jeszcze więcej przed nami. Mamy plan, który dalej będziemy skutecznie realizować. Chcemy, by Polska była stabilnym, bezpiecznym i dynamicznie rozwijającym się krajem, który daje wszystkim równe szanse na spełnianie marzeń i aspiracji. Państwem sprawiedliwym, dbającym o każdego ze swoich obywateli. Patrząc na mijające dwa lata mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że polskie sprawy idą w dobrym kierunku. Dotrzymujemy słowa i nadal będziemy wywiązywać się z naszych zobowiązań.

 

SPRAWOZDANIE Z PRAC RZĄDU

REALIZACJA EXPOSÉ:

ZREALIZOWANE:

 1. Program Rodzina 500+

 2. Rozwijamy Polskę – wzrost gospodarczy, awans do grona krajów rozwiniętych, coraz lepsze wyniki spółek państwowych
 3. Obniżenie wieku emerytalnego
 4. Wsparcie dla seniorów – podnoszenie niskich emerytur, program bezpłatnych leków 75+ (koszt programu w 2017 r.: 564 mln zł, skorzystało ok. 2 mln 260 tys. osób)
 5. Podwyższenie minimalnej płacy i stawki godzinowej (od 2018 r. płaca minimalna – 2 100 zł a stawka godzinowa – 13,70 zł)
 6. Obniżenie podatku CIT z 19% do 15%
 7. Bezrobocie najniższe od 26 lat
 8. Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków
 9. Dobra szkoła – reforma systemu edukacji (8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum, szkoły branżowe)
 10. Wzmacniamy bezpieczeństwo Polski – 2% PKB na obronność
 11. Umocnienie wschodniej flanki NATO
 12. Zakaz zabierania dzieci z powodu biedy
 13. Podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji
 14. Szerszy dostęp do ubezpieczeń rolników (zwiększanie dopłat z budżetu państwa do stawek ubezpieczeniowych, w 2017 r. – 917 mln zł, w 2020 r. – 1,6 mld zł)
 15. Ochrona polskiej ziemi przed spekulacyjnym wykupem
 16. Wprowadzenie podatku bankowego
 17. Modernizacja służb mundurowych (m.in. Policji, wojska)
 18. Odbudowa potencjału polskiego górnictwa (sektor w pierwszym półroczu br. przyniósł prawie 1,5 mld zł zysku).
 19. Odbudowa żeglugi śródlądowej i transportu wodnego (regularny transport węgla wrócił na Odrę)
 20. Inwestycje w sport (Programy: KLUB, TEAM100, SKS, OSA)

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

 1. Podnoszenie kwoty wolnej od podatku
 2. Umacnianie i rozbudowa sił zbrojnych (zwiększanie wydatków na obronność do min. 2,5% PKB w 2030 r., wzrost liczby żołnierzy do 200 tys., powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej)
 3. Wzmacnianie bezpieczeństwa Polaków (89% uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie)
 4. Realizacja programu Mieszkanie Plus i powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości
 5. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach – program Maluch+ (w2017r.dofinansowaliśmy 42 tys. miejsc opieki i powstało 10 tys. nowych)
 6. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (m.in. uruchomienie Gazoportu w Świnoujściu, podpisanie memorandum ws. budowy Baltic Pipe)
 7. Inwestycje drogowe i modernizacja kolei (realizacja Via Carpatia, Via Baltica, przebudowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie–Kraków Podgórze)
 8. Wyrównywanie dopłat dla rolników (przyjęliśmy „Wspólną politykę rolną po 2020 roku – polskie priorytety”)
 9. Przywracanie gabinetów stomatologicznych i profilaktyki zdrowotnej w szkołach
 10. Systematyczny wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia (weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych)
 11. Zwiększanie nakładów na służbę zdrowia (w 2025 r. do 6% PKB)
 12. Likwidacja barier dla przedsiębiorców (m.in. wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu, „mały podatnik” do 2 mln euro przychodów, jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł)
 13. Wsparcie dla artystów (dwukrotne zwiększenie limitu, od którego twórcy mogą odliczyć 50% kosztów uzysku, z ok. 80 tys. zł do ok. 160 tys. zł)

 

Źródło: BP PiS