Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

21
Wrzesień

Zmiany w kształceniu zawodowym – rozmowa w MEN.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkała się wczoraj z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o głównych kierunkach dobrej zmiany w kształceniu zawodowym, która rozpocznie się 1 września 2017 r.

Zgodnie z założeniami zaproponowanymi przez MEN, główny nacisk położony będzie na zwiększenie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym. Będzie miał on kluczowe znaczenie w systemie edukacji oraz przyczyni się do rozwoju gospodarki.

Wiceminister edukacji zaprosiła przedstawicieli pracodawców do aktywnej współpracy w realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Z kolei przedstawiciele Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej podkreślali dobrą współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz z Departamentem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pozytywnie została przyjęta przez nich także możliwość kształcenia młodzieży w nowym zawodzie mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej