Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

12
Grudzień

Zmiany w kształceniu zawodowym na II Forum Przemysłowym w Karpaczu – debata z udziałem wiceminister edukacji

– Szkoła powinna rozwijać wszelakie możliwe kompetencje, zarówno te społeczne jak i zawodowe – powiedziała w piątek wiceminister edukacji, spotykając się z samorządowcami i przedstawicielami przedsiębiorstw.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w debacie pn. „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”. Panel dyskusyjny poświęcony zmianom w systemie kształcenia zawodowego odbył się w ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu.

W swoim wystąpieniu, wiceminister edukacji przedstawiała główne założenia przygotowanych przez MEN zmian w systemie kształcenia zawodowego. Podkreśliła także, że przede wszystkim przyczynią się one do silniejszego powiązania szkolnictwa z rynkiem pracy oraz jego lepszego postrzegania wśród młodych ludzi.

– Chcemy, aby szkoła zawodowa nie tylko dobrze przygotowała młodego człowieka do wykonywania zawodu, ale także nauczyła go, jak być odpowiedzialnym pracownikiem – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

– Ważne jest, aby absolwent szkoły posiadał szerokie kompetencje przydatne w zakładzie pracy. Musi on wiedzieć czym jest dobra kultura pracy i odpowiedzialność – dodała.

Podczas dyskusji z udziałem wiceminister edukacji, uczestnicy próbowali również znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie zmiany należy wprowadzić w system kształcenia zawodowego, aby realnie wpłynęły na sytuację gospodarczą. Dyskutowano także o tym, czy wprowadzenie dualnego systemu kształcenia jest obecnie najlepszym rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom gospodarki oraz jaka w tym powinna być rola pracodawców.

W dyskusji swój punkt widzenia przedstawili również goście z zagranicy, m.in. Warwara Altunina, prorektor ds. naukowych z Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego i prof. Enzo Weber z niemieckiego Instytutu ds. Rynku Zatrudnienia i Poszukiwania Zawodowego.

W II Forum Przemysłowym w Karpaczu wzięło udział ponad 700 osób. Obecni byli przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedstawiciele mediów, instytutów badawczych i think-thanków oraz ekspertów, zarówno z Polski, jak i za granicy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej