Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

22
Czerwiec

Zmiana systemu edukacji tematem obrad Narodowej Rady Rozwoju.

Wiceminister Edukacji Narodowej Teresa Wargocka wraz z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską oraz z członkami kierownictwa MEN uczestniczyła we wtorkowym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju. W obradach wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą.

Tematem nadzwyczajnego posiedzenia sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” Narodowej Rady Rozwoju była dyskusja nad zmianą systemu edukacji.

W swoim przemówieniu, Minister Anna Zalewska przedstawiła członkom Rady przebieg ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” oraz wysłuchała ich pomysłów i propozycji na reformę systemu edukacji. Podziękowała również Prezydentowi RP za to, że aktywnie włączył się w dyskusję, w jaki sposób  należy zmieniać system szkolnictwa w Polsce.

Minister edukacji przypomniała również, że podsumowanie trwającej debaty oświatowej odbędzie się 27 czerwca w Toruniu, natomiast kilka dni wcześniej – 24 czerwca – wraz z wicepremierem, ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim przedstawi propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym.

Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że trzeba się zastanowić, czy obecna szkoła jest szkołą dobrą i w związku z tym spełnia oczekiwania społeczeństwa.

– To jest dziś nasze zadanie. Po pierwsze, by dokonać diagnozy sytuacji. Po drugie: pokazać, jakie rozwiązania pozwolą te niedostatki, jakie są dziś w systemie kształcenia, naprawić – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

Uczestnicy spotkania w Pałacu Prezydenckim dyskutowali m.in. o konieczności zmiany podstawy programowej, wzroście znaczenia wychowawczej funkcji szkoły, programach nauczania oraz strukturze szkolnictwa w Polsce.

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej członkami są eksperci, teoretycy i praktycy, reprezentujący różne środowiska i specjalizacje. Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.