Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

24
Styczeń

Wizyta wiceminister edukacji Teresy Wargockiej w Bydgoszczy.

Spotkanie z uczniami i nauczycielami Technikum Elektronicznego oraz udział w konwencie samorządowym i rozmowy o reformie edukacji – to główne punkty poniedziałkowej wizyty wiceminister edukacji w Bydgoszczy.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN odwiedziła w poniedziałek Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Szkoła w ostatnim Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy” zajęła I miejsce, uzyskując tym samym tytuł najlepszego technikum w Polsce.

Wiceminister edukacji na ręce dyrektora szkoły przekazała list gratulacyjny od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Pogratulowała także całej społeczności szkolnej zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie.

– Uzyskany tytuł jest potwierdzeniem bogatej oferty edukacyjnej szkoły. Gratuluję Wam tego sukcesu. Szkoła jest przykładem na to, w jakim kierunku powinno rozwijać się kształcenie zawodowe w Polsce – powiedziała wiceminister edukacji. – Chcemy, aby zmiany zaproponowane w prawie oświatowym w zakresie kształcenia zawodowego pomogły także innym szkołom w kraju w osiągnięciu podobnego standardu, jaki prezentuje Technikum w Bydgoszczy – dodała Teresa Wargocka.

Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy powstało w 1968 roku. W szkole uczniowie kształcą się obecnie na trzech innowacyjnych kierunkach: technik teleinformatyk, technik informatyk i technik elektronik. W trakcie nauki uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów w wybranych kwalifikacjach, jak również sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Przyjęta w Technikum Elektronicznym koncepcja pracy zapewnia zarówno osiągnięcie kompetencji zawodowych jego absolwentów, jak również wykształcenie umiejętności społecznych i personalnych uczniów. Szczególny nacisk kładzie się tu na pracę w małych zespołach, a także zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, posługiwaniem się językiem obcym.

Placówka prowadzi również efektywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami i organizacjami zawodowymi. Dzięki temu uczniowie w ramach praktyk, staży i specjalizacji zdobywają wiedzę praktyczną w rzeczywistych warunkach pracy.

Od września ubiegłego roku w szkole prowadzone są klasy patronackie. Placówka realizuje także wiele projektów w ramach Funduszy Unii Europejskiej. Programy takie, jak: „Zawodowe Horyzonty 1; 2; 3; 4; 5, „Staż Pierwszym Doświadczeniem Zawodowym”, „Nauczyciel zawodu wp”, „EduAkcja” pozwalają uczniom na zdobywanie nowych kompetencji zawodowych.

W przyszłym roku szkolnym, bydgoski „Elektronik” świętować będzie jubileusz 50-lecia powstania.

Poniedziałkową wizytę wiceminister edukacji Teresy Wargockiej zakończyło spotkanie z samorządowcami, którzy uczestniczyli w konwencie wójtów, burmistrzów oraz prezydentów Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Grudziądza i Włocławka oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej