Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

08
Luty

Wizyta wiceminister edukacji w województwie podkarpackim.

Rozmowy z samorządowcami na temat wdrażania reformy edukacji oraz udział w konferencji o szkolnictwie zawodowym – to główne tematy spotkań wiceminister edukacji w Rzeszowie.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w posiedzeniu zarządu Związku Powiatów Polskich. Tematem rozmów z przedstawicielami samorządów było wdrażanie reformy edukacji, w szczególności w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Następnie wiceminister edukacji uczestniczyła w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej w spotkaniu dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Wzięli w nim udział dyrektorzy szkół, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy oraz pracodawcy.

W swoim wystąpieniu, wiceminister Teresa Wargocka przypomniała, że zgodnie z harmonogramem wprowadzania rozwiązań dotyczących nowego ustroju szkolnego, 1 września br. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia

– Chcemy zachęcać absolwentów gimnazjów do wyboru branżowej szkoły. Będzie to szkoła, która przywróci prestiż kształceniu zawodowemu – powiedziała wiceminister edukacji.

Wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła, że branżowa szkoła będzie spełniać oczekiwania dyrektorów, uczniów, rodziców oraz pracodawców

– Szkoła ta będzie bliżej pracodawcy oraz odpowie na potrzeby uczniów, którzy podejmowali naukę w czteroletnim technikum, często nie zdając sobie sprawy, że ich możliwości edukacyjne są zbyt niskie, by zakończyć szkołę z rozszerzoną maturą i egzaminem zawodowym.– dodała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W województwie podkarpackim w szkołach zawodowych i technikach uczy się obecnie kilkanaście tysięcy uczniów. Wdrażana reforma systemu edukacji ma spowodować, że zainteresowanie szkołami uczącymi konkretnego zawodu będzie większe.

W wydarzeniu udział wzięli także: Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Małgorzata Rauch podkarpacki kurator oświaty oraz Maria Kurowska wicemarszałek województwa podkarpackiego. Obecni byli również parlamentarzyści i przedstawiciele związków zawodowych.

Fot. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej