Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

01
Wrzesień

Wizyta wiceminister edukacji w Owińskach – spotkanie z nauczycielami i uczniami.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN odwiedziła wczoraj Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  w Owińskach (powiat poznański). Pierwszego września naukę rozpocznie tam 168 uczniów.

– Bardzo cieszę się, że w przeddzień inauguracji nowego roku szkolnego mogę się z wami spotkać i poznać miejsce, które dla każdego z was jest drugim domem – powiedziała  wiceminister edukacji.

W trakcie wizyty w Owińskach, Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN zapoznała się funkcjonującą w ośrodku Pracownią Dźwięków oraz bogatym zbiorem Muzeum Tyflologicznym. Znajdują się w nim unikatowe na skalę światową mapy dla osób niewidomych.

Wiceminister edukacji zwiedziła również Park Orientacji Przestrzennej, który mieści się na terenie ośrodka. To wyjątkowe w Europie miejsce służy rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki staraniom Powiatu Poznańskiego przy udziale dotacji unijnych na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego 4 lata temu powstał park o powierzchni prawie 3 hektarów. Stworzona została otwarta strefa rekreacji połączona z parkiem krajobrazowym. Odtworzony został  ogród barokowy wraz z zabytkową aleją grabową. Zainstalowane urządzenia w parku oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne stanowią pomoc dla osób niewidzących i słabowidzących w nauce orientacji przestrzennej.

W skład ośrodka w Owińskach wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych. Kompleks ośrodka mieści się w historycznym centrum Owińsk, gdzie od ponad 60 lat kształci się tam młodzież i dzieci.

Wielu absolwentów ośrodka z powodzeniem kontynuuje karierę naukową, sportową i podejmuje intensywne działania na rzecz osób niewidomych i słabo widzących.

Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie mogą również uczestniczyć w kołach zajęć pozalekcyjnych: naukowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych. Są to m. in.: koło plastyczne, koło aktywności zdrowotnej oraz rozwijania samorządności. Uczniowie ośrodka odnoszą liczne sukcesy w kraju, jak i za granicą. Między innymi biorą udział w paraolimpiadzie. Sukcesy odnosi także zespół muzyczny na krajowych festiwalach i przeglądach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej