Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

06
Marzec

Wizyta wiceminister edukacji Teresy Warockiej w Ostrowi Mazowieckiej i Ostrołęce.

W piątek, 3 marca br. Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN odwiedziła dwie mazowieckie miejscowości – Ostrów Mazowiecką i Ostrołękę. Głównym tematem obu spotkań było wdrażanie reformy edukacji oraz dyskusja na temat obecnego stanu oświaty.

W urzędzie miasta w Ostrowi Mazowieckiej wiceminister wzięła udział w lokalnej konferencji dotyczącej realizacji programu „Erasmus+”. Podczas spotkania eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przybliżyli główne założenia tego programu, zachęcali do indywidualnych konsultacji oraz pokazali również, w jaki sposób upowszechniać rezultaty projektów edukacyjnych.

W swoim wystąpieniu, wiceminister Teresa Wargocka przypomniała główne powody wdrażanej obecnie reformy systemu oświaty, w tym wprowadzeniu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a także przywróceniu rangi szkolnictwa zawodowego.

-Wspólna podstawa programowa dla gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej spowodowała gwałtowny spadek przygotowania uczniów do studiowania. Właśnie od tego momentu nastąpiło zdegradowanie kształcenia ogólnego – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W przemówieniu wiceminister edukacji poinformowała również o tym, w jaki sposób wdrażana jest reforma oświaty, wskazała na najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej. Wiceminister Teresa Wargocka poinformowała uczestników spotkania o trwających pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz zakończonych warsztatach dotyczących finansowania zadań oświatowych.

Podczas spotkania w Ostrowi Mazowieckiej rozmawiano także o roli samorządów w funkcjonowaniu systemu oświaty oraz zwiększeniu wychowawczej funkcji szkoły.

– W oświacie zagubiona została niepowtarzalna atmosfera szkoły. Wiele szkół i placówek postawiło wyłącznie na osiąganie wyników uczniów. Chciałabym, aby wynik egzaminu ósmoklasisty nie był jedynym elementem świadczącym o dobrej jakości pracy szkoły – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Podczas piątkowej wizyty na Mazowszu, wiceminister edukacji odwiedziła również Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. Uczestniczyła tam w spotkaniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie z nauczycielami z regionu ostrołęckiego.

Również tam, wiceminister Teresa Wargocka podkreślała przyczyny wprowadzania zmian w systemie edukacji. Wskazała między innymi na duży niż demograficzny, szczególnie widoczny na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz to, że znaczna część gimnazjów w dużych miastach prowadzi selektywny nabór uczniów.

– Musimy powrócić do takiej szkoły, która przygotowywała uczniów we wszystkich sferach ich rozwoju oraz umożliwiała naukę odpowiedzialności w dorosłym życiu – powiedziała wiceminister edukacji. – Dobra szkoła to taka, w której każdy uczeń może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości – dodała.

Wiceminister Teresa Wargocka poinformowała nauczycieli, jakie zmiany nastąpią w szkolnictwie zawodowym, w tym na czym będzie polegać wprowadzenie nowego typu szkoły – branżowej szkoły I i II stopnia. Zachęcała pedagogów do promowania tych szkół wśród uczniów i rodziców oraz wskazywała, jakie korzyści z jej ukończenia będą mieli młodzi ludzie.

– Stworzyliśmy taką szkołę, która ma przyczynić się do rozwijania nauki fachowej wiedzy, ale równocześnie umożliwiać absolwentom uzyskanie wykształcenia średniego, a w dalszej kolejności podjęcie studiów – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wcześniej, podczas wspólnej konferencji prasowej Aurelia Michałowska Mazowiecka Kurator Oświaty poinformowała, że dotychczas blisko 80 proc. samorządów rejonu ostrołęckiego przekazało już uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. Z terenu całego województwa mazowieckiego wpłynęło 270 uchwał. Mazowiecki Kurator Oświaty zaopiniował do tej pory 133 uchwały w tym: 94 pozytywnie a 39 pozytywnie ze zmianami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej