Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

22
Kwiecień

Wiceminister Teresa Wargocka gratulowała młodym inwestorom.

Giełda Papierów Wartościowych gościła najzdolniejszych młodych inwestorów – laureatów XV edycji projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.

W budynku Giełdy Papierów Wartościowych miało miejsce uroczyste podsumowanie XV edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – projektu edukacyjnego realizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych. Konkurs, którego pierwsza edycja miała miejsce 14 lat temu, został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Gościem gali była Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN, która osobiście gratulowała młodzieży i dziękowała nauczycielom, którzy nakłonili uczniów do udziału w projekcie. Wiceminister edukacji podkreśliła również znaczenie edukacji ekonomicznej dla rozwoju dzieci i młodzieży.

– Projekt Szkolna Internetowa Gra Giełdowa zrobił na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że jest dodatkową działalnością edukacyjną skierowaną do systemu oświaty, który powoduje, że edukacja ekonomiczna i kształtowanie podstaw przedsiębiorczości są realizowane w sposób nowoczesny i nowatorski – powiedziała wiceminister edukacji narodowej. Sekretarz Stanu w MEN przyznała, że projekt jest cenny, gdyż uczy umiejętności podejmowania ważnych decyzji w zakresie sytuacji ekonomicznej i zachowań na rynku pracy.

– Chciałabym, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej swoim patronatem przyczyniało się do upowszechniania tej formy edukacji ekonomicznej – podsumowała swoje przemówienie wiceminister Teresa Wargocka.

Galę prowadziła Ewa Paga, Prezes Zarządu Fundacji im. A. Pagi. Udział w niej wzięli również m.in. przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Narodowego Banku Polskiego

Szkolna Internetowa Gra Edukacyjna ma charakter konkursu prowadzonego on-line, którego istotą jest symulacyjna gra inwestycyjna. W ramach projektu, uczniowie pod opieką nauczyciela, w 2 lub 4 osobowych zespołach, zgłębiali tajniki i mechanizmy działania rynku kapitałowego i giełdy. W konkursie zwyciężyły zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji.