Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

01
Marzec

Wiceminister edukacji w Łomży – spotkanie z dyrektorami szkół.

System oświaty i finansowanie małych szkół – to tematy rozmowy Teresy Wargockiej z pracownikami oświaty w Łomży.

Sekretarz Stanu w MEN odwiedziła w minioną sobotę Szkołę Podstawową nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.

W spotkaniu wiceminister edukacji z dyrektorami i nauczycielami lokalnych szkół udział wzięli także posłowie na Sejm RP: Iwona Michałek, Lidia Burzyńska, Andrzej Smirnow oraz Dariusz Piontkowski.

Wiceminister Teresa Wargocka rozmawiała m.in. o pomysłach dofinansowania małych szkół,      organizacji pracy szkoły oraz prac nad nową podstawą programową.

Uczestnicy spotkania pytali także wiceminister edukacji o kwestie subwencji oświatowej, a także wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Interesowała ich również organizacja egzaminów zewnętrznych i matur. Dyskutowano dodatkowo o odpowiedzialności państwa za edukację i prowadzeniu nadzoru pedagogicznego, w tym o roli oraz miejscu kuratorów w systemie oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej