Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

08
Kwiecień

Wiceminister edukacji na UKSW – rozmowy o edukacji.

Wolontariat szkolny i wychowawcza funkcja szkoły – to główne tematy rozmów wiceminister Teresy Wargockiej podczas konferencji naukowej na UKSW.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział wczoraj w sympozjum „Wyobraźnia miłosierdzia w Polsce: wczoraj, dziś, jutro.”, które odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Musimy mieć na uwadze szczególnie to, że młodzież w okresie dojrzewania jest bardzo wrażliwa na odbiór ideałów i uniwersalnych wartości. Poprzez dobrą organizację wolontariatu w szkołach możemy ukształtować w nich bezcenne wartości przydatne potem w dalszym ich życiu – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji uczestniczyła w jednym z paneli dyskusyjnych dotyczącym roli wolontariatu dzieci i młodzieży w zadaniach wychowawczych szkoły. Sekretarz Stanu w MEN mówiła m.in. o podstawach prawnych organizacji szkolnego wolontariatu oraz odpowiedzialnej roli nauczycieli w tym zakresie. Podała także przykład wielu cennych inicjatyw zrealizowanych w szkołach i środowiskach lokalnych.

– Wspierajmy wszystkie środowiska, które poprzez niesienie pewnych norm społecznych  i stylu życia przyczyniają się do angażowania młodzieży w niesienie pomocy innym. To ogromna przestrzeń do działania – podkreśliła wiceminister Teresa Wargocka.

Moderatorem panelu był dr hab. Andrzej Zybertowicz, profesor UMK i doradca społeczny Prezydenta RP. W spotkaniu udział wzięła także Krystyna Wyrwicka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

Celem sympozjum było przedstawienie wybranych inicjatyw miłosierdzia realizowanych w Polsce przez organizacje kierujące się wartościami chrześcijańskimi. Ważnym aspektem spotkania była także kwestia jakie działania należy podejmować w przyszłości, aby odpowiedzieć na różne obszary polskiej biedy.

Organizatorem sympozjum była Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego UKSW.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej