Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

09
Marzec

Wiceminister edukacji na spotkaniu z uczniami klas wojskowych.

– Klasy mundurowe powinny być stałym elementem polskiego systemu edukacji – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

We wtorek Wiceminister edukacji spotkała się z uczniami klas wojskowych CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli także Poseł na Sejm RP Małgorzata Gosiewska, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podkreśliła jak ważną rolę mogą odgrywać uczniowie klas mundurowych w polskim systemie bezpieczeństwa. Dodała także, że nauka w tych klasach daje uczniom solidne podstawy wychowania, poczucie odpowiedzialności za państwo oraz znajomość sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

– Funkcjonowanie w polskich szkołach klas mundurowych możliwe jest dzięki ogromnej pasji dyrektorów i nauczycieli, a także chęci pomocy ze strony rodziców – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji rozmawiała z uczniami i nauczycielami o aktualnych problemach z jakimi się spotykają. Dodała, że funkcjonowanie klas mundurowych to nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, ale również możliwość wczesnego wybrania przez uczniów ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

Uczniowie przedstawili Teresie Wargockiej dotychczasowe osiągnięcia. Pokazali między innymi swój udział w licznych ćwiczeniach poligonowych, naukę technik samoobrony, strzelania i pokonywania przeszkód terenowych.

W skład CXXV Liceum Ogólnokształcące wchodzi 15 klas, w tym ponad połowa to klasy wojskowe. Patronat nad ich funkcjonowaniem sprawuje Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych. Szkoła ma także podpisane porozumienie z Centralną Biblioteką Wojskową. Jako pierwsze liceum w Polsce zawarła umowę z Akademią Obrony Narodowej.

Dodatkowo szkoła współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Dowództwem Garnizonu Warszawa oraz wieloma środowiskami kombatanckimi i patriotycznymi. Dzięki współpracy z wojskiem, liceum ma także własny pododdział reprezentacyjny, złożony z 40 uczniów klas wojskowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej