Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

26
Październik

Uroczystości wręczenia medali Ministra Sprawiedliwości z udziałem Wiceminister Edukacji Narodowej Teresy Warcockiej.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród Ministra Sprawiedliwości, medali Komisji Edukacji Narodowej oraz medali za Długoletnią Służbę pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wiceministrowie sprawiedliwości i edukacji wręczyli wyróżnienia pracownikom zaangażowanym w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich. Ponadto pedagodzy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami państwowymi.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 21 pracowników. Szesnastu pracowników otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej. Z kolei pięciu pracowników otrzymało Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

W imieniu nagrodzonych przemawiał Romuald Sadowski dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy, który przedstawił jak na przestrzeni lat zmieniała się „zakładowa rzeczywistość”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej