Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

03
Marzec

Szkolnictwo specjalne tematem rozmów w MEN.

– Cieszę się z tego spotkania i zachęcam każdego do współpracy w zakresie szkolnictwa specjalnego – powiedziała wiceminister Teresa Wargocka.

Sekretarz Stanu w MEN spotkała się wczoraj z dyrektorami i nauczycielami szkół oraz ośrodków specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z Chełma, Przemyśla, Lublina i Gdańska. W rozmowie uczestniczyli także przedstawiciele Związku Nauczycielska Polskiego

Spotkanie było poświęcone głównie omówieniu problemów nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Uczestnicy rozmów w MEN omówili także kierunki zmian, które ich zdaniem przyczyniłyby się do podniesienia jakości kształcenia specjalnego oraz przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Dyskutowano również o tym, jak efektywnie należy pracować z dzieckiem niepełnosprawnym.

Nauczyciele zwrócili uwagę na specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślili konieczność wprowadzenia zmian umożliwiających nabywanie przez nich wiedzy i umiejętności adekwatnie do ich możliwości. Jako cel nadrzędny procesu kształcenia dziecka niepełnosprawnego, uczestnicy spotkania wskazali efektywne funkcjonowanie ucznia na rynku pracy.

Wiceminister Teresa Wargocka przypomniała, że funkcjonowanie szkolnictwa specjalnego będzie jednym z wiodących tematów omawianych podczas czterech wojewódzkich debat oświatowych. Odbędą się one w województwie lubuskim, podlaskim, śląskim i małopolskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej