Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

17
Maj

Śląska Debata o Edukacji – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła dziś udział w ostatniej wojewódzkiej debacie oświatowej. Tematem spotkania w Katowicach było kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Musimy wypracować taki mechanizm edukacji włączającej, aby młodym ludziom zapewnić możliwość samodzielności w dalszym życiu. To pozwoli im na aktywne życie w społeczeństwie – podkreśliła wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Stanu w MEN przypomniała, że debata w Katowicach jest ostatnim spotkaniem z cyklu wojewódzkich debat oświatowych, których celem ma być wypracowanie zmian w systemie edukacji. Zwróciła również uwagę na finansowanie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dysproporcje w tej kwestii pomiędzy miastem, a wsią.

– Wiele małych samorządów nie jest w stanie stworzyć tak bogatej oferty edukacyjnej jak ośrodki wielkomiejskie. Musimy opracować takich system, aby wyrównywać szanse. Trzeba to zrobić w zaplanowany i przemyślany sposób – zaznaczyła wiceminister edukacji.

Podczas debaty w Katowicach dyskutowało na temat sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie tych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozmawiano m.in. o jakości diagnozy, potrzebach ucznia oraz formach wsparcia, a także o edukacji włączającej.

Poruszano również kwestię roli podmiotów zewnętrznych w procesie wspomagania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podzielono się także przykładami dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia. Jednym z tematów dyskusji było także przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem oraz rola nadzoru pedagogicznego.

Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli:

Panel I – Edukacja włączająca.

  1. Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce?

  1. Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Panel II – Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Na zakończenie pierwszej części debaty odbył się występ zespołu Tornado, w skład którego wchodzą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu.

W debacie w Katowicach udział wzięli m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, nauczyciele i  dyrektorzy szkół. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych i rodzice uczniów niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyło blisko 350 osób.

Śląską Debatę o Edukacji zorganizowali Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski oraz Urszula Bauer, Śląskim Kurator Oświaty.