Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

17
Czerwiec

Posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego w MEN.

W środę, 15 czerwca w gmachu MEN odbyło się posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. kształcenia zawodowego z udziałem wiceminister Teresy Wargockiej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników, reprezentanci samorządu gospodarczego, stowarzyszeń oświatowych oraz Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. Dyskusję prowadziła Jadwiga Parada, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Tematem spotkania było dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w kontekście kończącej się w czerwcu br. ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” w zakresie kształcenia dla rynku pracy.

Obecna na spotkaniu Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła, że dostosowanie kształcenia do rynku pracy jest możliwe tylko przy współpracy wszystkich resortów. Kluczowe będzie przy tym włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, które powinno odpowiadać potrzebom gospodarki. Aby tak się stało konieczne jest upowszechnianie kształcenia praktycznego na zasadach dualnego kształcenia.

Sekretarz Stanu w MEN wskazała również na istotną rolę doradztwa zawodowego oraz promocji kształcenia zawodowego we wdrażaniu pozytywnych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. W dalszej części spotkania przedstawiono także główne uwagi i sugestie z debat poświęconych kształceniu zawodowemu, na podstawie których uczestnicy dyskutowali o możliwych rozwiązaniach systemowych.

Na zakończenie wiceminister edukacji Teresa Wargocka wyraziła przekonanie, że na podstawie wszystkich zebranych w trakcie ogólnopolskiej debaty wniosków i wskazówek ministerstwo edukacji we współpracy z innymi resortami przygotuje program konkretnych zmian. Dzięki planowanym zmianom szkoły kształcące w zawodach zaoferują uczniom dobre kształcenie zakończone uzyskaniem solidnego wykształcenia zawodowego.