Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

02
Czerwiec

Pomorskie Perspektywy Zawodowe – konferencja z udziałem Teresy Wargockiej.

Sekretarz Stanu w MEN wzięła wczoraj udział w konferencji „Pomorskie Perspektywy Zawodowe” poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego. Poniedziałkowe spotkanie z udziałem także pracodawców, dyrektorów szkół i specjalistów odbyło się w Gdańsku.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o regionalnym potencjale szkolnictwa zawodowego,  zmianie jego wizerunku oraz współpracy placówek oświatowych z pracodawcą w planowaniu kształcenia zawodowego.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka podkreślała konieczność wsparcia doradztwa zawodowego i wskazywała na znaczne rozbieżności pomiędzy ofertą kształcenia, a potrzebami rynku pracy. Natomiast Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Aleksandra Jankowska mówiła o niedoborze pracowników specjalizujących się w gospodarce morskiej oraz odpływie pracowników z Polski do krajów zachodnich.

Organizatorem konferencji była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, dla której jednym z zadań jest promowanie szkolnictwa zawodowego oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy rynkiem pracy, a systemem edukacyjnym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rozwoju.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej