Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

20
Lipiec

Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską a Białorusią w obszarze edukacji.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła dziś udział w podpisaniu porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji.

Podpisanie porozumienia ze strony Polski dokonał Marek Ziółkowski Podsekretarz Stanu ds. polityki wschodniej i bezpieczeństwa MSZ, a ze strony Białorusi wiceminister spraw zagranicznych Alena Kupczyna.

Środowe dwustronne konsultacje polityczne z udziałem obu stron poświęcone były przede wszystkim uporządkowaniu bazy traktatowej, relacjom dwustronnym, w tym stosunkom gospodarczym oraz kwestiom mniejszości narodowych w Polsce i na Białorusi.

Strony omówiły ponadto kwestie stosunków pomiędzy Białorusią a Unią Europejską, także w kontekście toczących się w Brukseli prac dotyczących reformy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Poruszony został również temat oczekiwań Białorusi wobec Partnerstwa Wschodniego oraz kwestia bezpieczeństwa regionalnego.

Spotkanie zakończyło podpisanie przez wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji”. Dokument ten reguluje m.in. zasady kierowania na Białoruś nauczycieli języka polskiego oraz prowadzenia wymian naukowych i studenckich. Treść porozumienia była negocjowana od kilku lat i została parafowana jeszcze w czerwcu 2014 roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialne będą za wdrażanie postanowień porozumienia.