Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

11
Kwiecień

Podlaska Debata o Edukacji z udziałem wiceminister Teresy Wargockiej.

Edukacja włączająca, nadzór, monitorowanie, finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główne zagadnienia debaty w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN. Debatę zorganizował Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski we współpracy z Jadwigą Szczypiń Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Minister Teresa Wargocka zaznaczyła, że debata dotycząca kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest niezwykle istotna. W systemie pojawia się coraz więcej uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzicom tych dzieci zależy w szczególności na tym, aby uczyły się one w swoich szkołach obwodowych.

– Mamy informacje, że organizacja kształcenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wielu szkołach wymaga poprawy – podkreśliła Teresa Wargocka wiceminister edukacji. – Dlatego spotykamy się, aby wspólnie poszukać takich rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie stworzenie warunków do realizowania edukacji włączającej. To dla nas szczególnie ważne – dodała wiceszefowa MEN.

W ramach spotkania 300 uczestników z województwa podlaskiego dyskutowało na temat sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozmawiano także o ich miejscu w systemie edukacji, formach wsparcia oraz edukacji włączającej. Poruszano również kwestię roli podmiotów zewnętrznych w procesie wspomagania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodziny.

Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób stworzyć warunki do jak najlepszego funkcjonowania fizycznego, psychicznego, intelektualnego, społecznego. Zastanawiano się także nad kwestią rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli tematycznych:

Panel I – Edukacja włączająca.

  • Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce?

  • Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Panel II – Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Pierwsza debata wojewódzka na temat kształcenia specjalnego odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejne spotkania planowane są na: 19 kwietnia w Krakowie oraz 17 maja w Katowicach.

Podlaska debata jest kolejnym spotkaniem z cyklu ogólnopolskich debat o edukacji.

Równocześnie do debaty w Białymstoku odbyła się także Łódzka Debata Oświatowa dotycząca bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat debat wojewódzkich na stronie www.debataoswiatowa.men.gov.pl.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej