Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

09
Maj

Opolska debata o edukacji – kształcenie zawodowe dla rynku pracy.

– Dialog i współpraca jest podstawą wypracowania wspólnych zmian w edukacji – powiedziała w Zakrzowie w województwie opolskim wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce. Było to ostatnie spotkanie dotyczące tej tematyki w ramach cyklu wojewódzkich debat edukacyjnych.

Opolska debata o edukacji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w poniedziałek w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie w województwie opolskim.

Podczas spotkania wiceminister edukacji podkreśliła konieczność wprowadzenia zmian w szkolnictwie zawodowym oraz w pozostałych obszarach będących tematami ogólnopolskiej debaty oświatowej – finansowaniu oświaty, szkolnictwie specjalnym i bezpieczeństwa.

– Zdefiniowaliśmy główne obszary polskiej edukacji, które wymagają zmian. Funkcjonowanie w ich obecnym kształcie nie gwarantuje dalszego dobrego rozwoju edukacji. Zależy nam na wysokiej jakości kształcenia uczniów i stworzenia dla nich odpowiedniego procesu wychowawczego – mówiła Wiceminister Teresa Wargocka.

Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła, że reforma systemu edukacji, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego, powinna wpisywać się w koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.

– System edukacji będzie wtedy dobry, kiedy młody człowiek wybierający przyszłą szkołę zawodową będzie pewien, że szkoła ta odpowiada jego zainteresowaniom, zdolnościom i predyspozycjom – mówiła wiceminister Teresa Wargocka.

Wiceminister edukacji zaznaczyła, że w wypracowaniu koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego – obok praktycznej nauki zawodu, niezwykle ważna jest wychowawcza funkcja szkoły. To ona kształtuje całościowy rozwój kompetencji uczniów.

– Musimy dążyć do tego, aby wybór zawodu przez ucznia był jego najważniejszą życiową decyzją. Młody człowiek, a także jego rodzice muszą być świadomi, że dobry zawód to przede wszystkim prestiż, wysoka pozycja społeczna i powód do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji – zaznaczyła Sekretarz Stanu w MEN.

W trakcie trwania debaty przedstawione zostały funkcjonujące obecnie przepisy, na podstawie których szkoły w Polsce organizują kształcenie w określonych zawodach. Rozmawiano o regulacjach dotyczących dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Uczestnikom przedstawiono również analizę struktury szkolnictwa zawodowego oraz najpopularniejsze zawody, w których kształcą się uczniowie z terenu województwa opolskiego.

Dyskutowano między innymi o tym, jakie efekty działań zrealizowanych w ramach programów unijnych powinny być przeniesione do rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym. Wymieniono także czynniki wynikające z systemu oświaty, które wpływają na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Przedstawiono również priorytety działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie szkolnictwa zawodowego, które dotyczą m.in. współpracy z pracodawcami w celu włączenia ich w proces kształcenia zawodowego.

Podczas debaty zaprezentowane zostały także efekty realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim. Omówiono również działania zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dyskusja panelowa na temat rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia zawodowego prowadzona była w ramach trzech obszarów tematycznych:

  1. Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.

  2. Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.

  3. Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.

Debata w Zakrzowie to jedna z zaplanowanych w całej Polsce wojewódzkich debat oświatowych na temat zmian w systemie edukacji. Debaty pod hasłem „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” odbywają od połowy marca. Wcześniejsze spotkania wojewódzkie na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego odbyły się w Lublinie (15 marca), Siedlcach (21 marca), Rzeszowie (18 kwietnia) oraz Bydgoszczy (27 kwietnia).

W ramach spotkania w Zakrzowie uczniowie szkół zawodowych z terenu województwa opolskiego zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawili bogatą ofertę szkolnictwa zawodowego w regionie.

W Opolskiej Debacie o Edukacji udział wzięła Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski oraz Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty. Obecni byli także parlamentarzyści, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych i oświatowych, pracodawcy, przedstawiciele izb rzemieślniczych i organizacji gospodarczych, samorządowcy oraz uczniowie szkół zawodowych. W spotkaniu uczestniczyło blisko 450 osób.

Więcej informacji na temat kolejnych debat wojewódzkich na stronie internetowej www.debataoswiatowa.men.gov.pl.