Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

04
Marzec

O przyszłości edukacji – rozmowy wiceminister Teresy Wargockiej z samorządowcami.

Planowane zmiany w systemie oświaty to główny temat rozmów Teresy Wargockiej ze śląskimi samorządowcami oraz członkami Związku Miast Polskich.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w czwartkowym posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie odbyło się w Szczyrku.

Dzień później, w Dąbrowie Górniczej wiceminister edukacji uczestniczyła w 37. Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich połączonym z jego 25-leciem restytucji. Udział w nim wzięło blisko 350 samorządowców z całego kraju.

Podczas obu spotkań, wiceminister Teresa Wargocka, rozmawiała z samorządowcami m.in. o planach reformy systemu oświaty. Samorządowcy szczególnie zainteresowani byli sposobem naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz podwyższeniem obowiązku szkolnego. Ważnym tematem była też likwidacja tzw. godzin karcianych oraz wzmocnienie roli kuratora oświaty w systemie edukacji.

Dziękując samorządowcom za dyskusję, wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła, że postulaty i pomysły przedstawiane przez nich spotkają się ze zrozumieniem i zostaną wzięte pod uwagę w rozpoczynającej się ogólnopolskiej debacie o zmianach w systemie edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest działanie na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 118 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 7 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców.

Związek Miast Polskich jest organizacją samorządów miejskich powołaną do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. Jego członkami jest 297 samorządów. Związek realizuje swoje cele między innymi przez inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Dodatkowo zadaniem Związku jest inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój i bogacenie się polskich miast. Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Fot. Śląski Związek Gmin i Powiatów

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej