Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

07
Kwiecień

O kształceniu zawodowym w branży budowlanej – konferencja w MEN.

Wiceminister Teresa Wargocka uczestniczyła wczoraj w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Budowlanych  i Zawodowych, zorganizowanej w gmachu MEN.

Spotkanie skupiło specjalistów różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym, w tym
w szczególności z branżą budowlaną. Obecni byli m.in. przedstawiciele szkół zawodowych, urzędów pracy, organizacji pozarządowych działających w sektorze oświaty, pracodawców, związków zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, zawodowego i ustawicznego.

Podczas konferencji rozmawiano głównie o efektywności kształcenia zawodowego i możliwościach zmian organizacyjno-prawnych.

– Dzisiejsze spotkanie chciałabym wpisać w cykl debat, które odbywają się obecnie w całej Polsce – zaproponowała wiceminister edukacji. – Niech efektem tej konferencji będzie wspólny pomysł, w jaki sposób, zorganizować kształcenie zawodowe bazując na takich płaszczyznach jak rynek pracy i gospodarka. Nie zapominając przy tym o uczniu – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W wystąpieniach poruszano tematy związane z oczekiwaniami rynku pracy od absolwentów szkół zawodowych, a także z problemami kształcenia w branży budowlanej.

Janusz Bokser z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podkreślił wpływ praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców na szybkie podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wskazał również na znaczącą rolę uczenia się przez całe życie w dostosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku pracy.

Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa określił trudności z jakimi zmaga się kształcenie w branży budowlanej. Postulował on jednocześnie wypracowanie rozwiązań, które ułatwiłyby współdziałanie szkół z przemysłem. Paweł Babij zaakcentował także istotne znaczenie skutecznego doradztwa zawodowego, które – jego zdaniem – nie powinno sprowadzać się do wyboru danej szkoły, lecz konkretnego zawodu.

Przedstawiciele firm z branży budowlanej zaprezentowali również dobre praktyki we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Uczestnicy konferencji zostali także zapoznani z możliwościami wykorzystania przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła konieczność efektywnego wykorzystania środków europejskich przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Zwróciła uwagę także na zwiększenie roli regionu w promocji kształcenia zawodowego, w tym na potrzebę wzmocnienia zadań samorządów wojewódzkich oraz kuratorów oświaty. Potwierdziła również zamiar systemowego rozwiązania przez MEN kwestii doradztwa zawodowego w systemie oświaty.

Podczas spotkania odbyło się także uroczyste zakończenie Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjum pt. „Budowlanka szkołą dobrego wyboru”, zorganizowanego przez Sekcję Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie otrzymali następujący gimnazjaliści:

  • Oliwia Ukleja (Grand Prix),

  • Joanna Kaczmarek (I miejsce),

  • Kinga Kamińska (II miejsce),

  • Michalina Zygner (III miejsce)

  • Filip Mazurkiewicz, Magdalena Kaczmarek i Aleksander Kamiński (wyróżnienia).

Serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej