Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

19
Kwiecień

Małopolska Debata o Edukacji – o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pani Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła dziś w Krakowie w spotkaniu organizowanym przez Józefa Pilcha Wojewodę Małopolskiego oraz Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty.

– Musimy stworzyć szkołę przyjazną, otwartą na potrzeby ucznia, rozumiejącą młodych ludzi jak również szkołę wymagającą – powiedziała wiceminister Teresa Wargocka.

Podczas wystąpienia Sekretarz Stanu w MEN zwróciła szczególną uwagę na finansowanie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dysproporcję między miastem, a wsią.

– Z analizy wydatków wiemy, jak nierówne szanse mają: uczeń małej miejscowości w porównaniu do ucznia z dużego wojewódzkiego miasta. Tę sytuację trzeba w sposób zaplanowany, przemyślany, wielowątkowy próbować zmienić – podkreśliła wiceminister edukacji.

Na zakończenie pierwszej części debaty odbył się występ wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

W ramach spotkania ponad 350 uczestników z województwa małopolskiego dyskutowało na temat sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie tych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozmawiano m.in. o jakości diagnozy, potrzebach ucznia oraz formach wsparcia, a także o edukacji włączającej.

Poruszano również kwestię roli podmiotów zewnętrznych w procesie wspomagania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podzielono się także przykładami dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia. Jednym z tematów dyskusji było także przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem oraz rola nadzoru pedagogicznego.

Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli:

Panel I – Edukacja włączająca.

  • Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce?

  • Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Panel II – Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

W ramach małopolskiej debaty edukacyjnej wiceminister Teresa Wargocka odwiedziła Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce należący do Kampusu Wielickiego. Placówka oświatowa kształci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Prowadzi także oddziały dla dzieci z autyzmem.

Debata w Krakowie to jedenasta z 16. debat wojewódzkich – trzecia na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kolejna odbędzie się w Katowicach, 17 maja.

Więcej informacji na temat debat wojewódzkich na stronie:

www.debataoswiatowa.men.gov.pl