Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

26
Kwiecień

Kujawsko-Pomorska debata o edukacji – kształcenie zawodowe dla rynku pracy.

– Nauczyciele muszą znać potrzeby swoich uczniów i pomagać im w rozwoju zawodowym – powiedziała w Bydgoszczy wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w kolejnej debacie oświatowej poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Kujawsko-Pomorska debata o edukacji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” odbyła się we wtorek w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreśliła konieczność wprowadzenia zmian w szkolnictwie zawodowym.

– W ostatnich latach, szczególnie dzięki środkom unijnym, w szkolnictwie zawodowym zaszło wiele zmian. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że to wciąż jeszcze zbyt mało – podkreśliła wiceminister Teresa Wargocka. – Musimy mieć świadomość, że fundusze europejskie kiedyś się skończą. Jest jeszcze czas na wypracowanie dobrego modelu edukacji zawodowej, który będzie służył młodemu człowiekowi i pozwoli mu na odnalezienie się na rynku pracy – dodała.

Wiceminister Teresa Wargocka zaznaczyła, że w wypracowaniu koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego, obok praktycznej nauki zawodu, niezwykle ważna jest wychowawcza funkcja szkoły. To ona kształtuje całościowy rozwój kompetencji uczniów.

– Chcemy, aby młode pokolenie Polaków było wykształcone, kreatywne i otwarte na świat. W kształceniu zawodowym zdiagnozowanych zostało wiele obszarów. Szkoła ma odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku pracy i kształtować w uczniach odpowiedzialność za dalsze samokształcenie i własny rozwój zawodowy – powiedziała Sekretarz Stanu w MEN.

Podczas debaty przedstawione zostały funkcjonujące obecnie przepisy, na podstawie których szkoły w Polsce organizują kształcenie w określonych zawodach. Wiele uwagi poświęcono regulacjom dotyczącym dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Uczestnikom przedstawiono także analizę struktury szkolnictwa zawodowego oraz najpopularniejsze zawody, w których kształcą się uczniowie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy debaty dyskutowali między innymi o tym, jakie efekty działań zrealizowanych w ramach programów unijnych powinny być przeniesione do rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym, a także które czynniki wynikające z systemu oświaty wpływają na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Przedstawiono także priorytety działania MEN w zakresie szkolnictwa zawodowego, które polegają m.in. na współpracy z pracodawcami w celu włączenia ich w proces kształcenia zawodowego. Podczas debaty zaprezentowane zostały także efekty realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Omówiono również działania zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

Dyskusja panelowa na temat rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia zawodowego prowadzona była w ramach trzech obszarów tematycznych:

  1. Struktura i organizacji kształcenia zawodowego.

  2. Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.

  3. Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.

W pierwszej części debaty wiceminister Teresa Wargocka wręczyła nagrody w pierwszej edycji konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Jego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Laureatami konkursu zostały szkoły: 

  • Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy;

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;

  • Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu;

  • Zespół Szkół w Chełmży;

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu;

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

Spotkanie w Bydgoszczy było 13. z zaplanowanych w całej Polsce wojewódzkich debat oświatowych na temat zmian w systemie edukacji. Debaty pod hasłem „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” odbywają od połowy marca. Wcześniejsze debaty wojewódzkie na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego odbyły się w Lublinie (15 marca), Siedlcach (21 marca) oraz Rzeszowie (18 kwietnia). Ostatnia debata o tej tematyce będzie miała miejsce w Opolu.

W Kujawsko-Pomorskiej debacie udział wziął Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Obecni byli także parlamentarzyści, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych i oświatowych, pracodawcy, przedstawiciele izb rzemieślniczych i organizacji gospodarczych, samorządowcy oraz uczniowie szkół zawodowych. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 osób.

Więcej informacji na temat kolejnych debat wojewódzkich na stronie internetowej www.debataoswiatowa.men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej