Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

23
Marzec

Kształcenie zawodowe – rozmowy w MEN.

Głównym tematem wtorkowego spotkania w MEN była dobra zmiana w edukacji w zakresie kształcenia zawodowego.

Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi o trudnościach w obszarze społeczno-gospodarczym, które mają bezpośredni wpływ na zmiany w kształceniu zawodowym. Omawiano również zagadnienia niżu demograficznego w Polsce oraz trudności z diagnozowaniem potrzeb rynku pracy. Poruszano także temat współpracy środowisk odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe na poziomie regionalnym.

Wiceminister edukacji podkreśliła konieczność wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym w oparciu o dobre wychowanie i odpowiedzialność za wykonywaną pracę. W tym procesie istotne są również rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz kształtowanie odpowiednich postaw zawodowych.

Przedstawiciele Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego zaprezentowali ofertę edukacyjną stowarzyszenia oraz wyrazili poparcie dla działań MEN podjętych dotychczas w zakresie wprowadzania zmian w systemie edukacji. Uczestnicy spotkania wyrazili również gotowość wspierania dalszych działań ministerstwa w przyszłości.

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ) jest stowarzyszeniem oświatowym skupiającym 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ). Obecnie organizacja ta prowadzi najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych szkół i placówek w kraju.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel ZZDZ z Katowic, Białegostoku, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Olsztyna, Szczecina, Kielc oraz Opola.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej