Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

05
Kwiecień

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – debata w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – to temat lubuskiej debaty edukacyjnej.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła dziś w Gorzowie Wielkopolskim w spotkaniu organizowanym przez Władysława Dajczaka Wojewodę Lubuskiego oraz Ewę Rawę Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Minister Teresa Wargocka podkreśliła w trakcie swojego wystąpienia, że aby wprowadzić dobrą zmianę w edukacji musimy najpierw zrobić diagnozę stanu obecnego i temu służą nasze spotkania. Zaznaczyła, że do wspólnej dyskusji zaprosiliśmy wszystkich tych, którzy są zainteresowani przyszłością polskiej edukacji.

– Bardzo cieszę się, że w Gorzowie Wielkopolskim mogę spotkać tak liczną grupę osób, którym na sercu leży dobro naszych dzieci i ich edukacja – powiedziała Minister Wargocka.

Sekretarz Stanu w MEN dodała, że od lat w szkołach prowadzona jest idea edukacji włączającej. To model edukacji, w którym każdy uczeń funkcjonuje w inny sposób w szkole z powodu swojej niepełnosprawności i jak najwcześniej uczestniczy w edukacji w swojej grupie rówieśniczej.

Minister Teresa Wargocka podkreśliła, że około 50 proc. uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszcza do szkół ogólnodostępnych.

– Otrzymujemy sygnały, że organizacja kształcenia dla tych uczniów w wielu miejscach wymaga poprawy. Chcielibyśmy za pośrednictwem dzisiejszego spotkania poszukać wspólnie rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie stworzenie warunków do realizowania edukacji włączającej – zaznaczyła Teresa Wargocka wiceminister edukacji. – Wiemy, że są uczniowie, którzy wymagają wsparcia i musimy im je zapewnić. W szkołach są potrzebni świetni specjaliści, metodycy. To dla nas niezwykle istotne – dodała wiceszefowa MEN.

W ramach spotkania ponad 350 uczestników z województwa lubuskiego dyskutowało na temat sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie tych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Rozmawiano także o ich miejscu w systemie edukacji, formach wsparcia oraz edukacji włączającej. Poruszano również kwestię roli podmiotów zewnętrznych w procesie wspomagania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodziny.

Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób stworzyć warunki do jak najlepszego funkcjonowania fizycznego, psychicznego, intelektualnego, społecznego i rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastanawiano się jak tego dokonać w najbardziej adekwatnych do tych potrzeb formach funkcjonujących w ramach systemu oświaty.

Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli:

Panel I – Edukacja włączająca.

  • Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce?

  • Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Panel II – Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Debata w Gorzowie Wielkopolskim to siódma z 16. debat wojewódzkich – pierwsza na temat kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kolejne spotkania odbędą się 11 kwietnia w Białymstoku, 19 kwietnia w Krakowie oraz 17 maja w Katowicach.

Więcej informacji na temat debat wojewódzkich na stronie www.debataoswiatowa.men.gov.pl.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej