Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

14
Czerwiec

Gala projektu „Na własne konto” z udziałem Teresy Wargockiej.

Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w podsumowaniu IV edycji projektu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Gala finałowa odbyła się w poniedziałek w Warszawie.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka w swoim wystąpieniu podkreśliła, że realizacja takich projektów edukacyjnych wspiera wychowawczą funkcję szkoły.

– Dzięki udziale w projekcie uzyskaliście bezcenną wiedzę i umiejętności przydatne Wam w dorosłym życiu. To we własnej szkole mogliście zajrzeć w skomplikowany świat finansów i ekonomii. Serdecznie wszystkim gratuluję – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Projekt „Na własne konto” służy przybliżeniu wiedzy ekonomicznej uczniom gimnazjów z terenów wiejskich, kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz pomaga w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości również zawodowej. W tym roku wzięło w nim udział  1.800 uczniów ze 100 gimnazjów z terenów wiejskich z całego kraju.

Program to szansa dla młodych osób na zdobycie wiedzy ekonomicznej w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Zajęcia obejmują gry i zabawy edukacyjne, wizytę u przedsiębiorcy, czy w lokalnym banku. W ramach projektu uczniowie uczestniczą także w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Początkowo poprzez zabawę i gry edukacyjne poznają pojęcia, narzędzia i mechanizmy ekonomiczne, a następnie zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce przygotowując m.in. prace konkursowe i zdobywając atrakcyjne nagrody.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie dysproporcji w dostępie do atrakcyjnych form edukacji pomiędzy młodzieżą miejską, a tą pochodzącą z terenów wiejskich. Cel ten zostaje osiągnięty poprzez poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, a także przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej i życiowej.

Organizatorzy przyznali nagrody w trzech kategoriach: projekt spółdzielni uczniowskiej oraz jej reklamę, najlepszy artykuł ekonomiczny i konkurs na najlepszy blog projektowy.

Laureatami konkursu zostali uczniowie:

 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Myśliszewicach,

 2. Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce,

 3. Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie Pierwszym,

 4. Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie,

 5. Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach,

 6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipce,

 7. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach,

 8. Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie,

 9. Zespołu Szkół Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym,

 10. Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Niedźwiadzie,

 11. Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Stoczku.

Projekt „Na Własne Konto” realizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej