Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

15
Czerwiec

Funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego – spotkanie w MEN.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN we wtorek spotkała się z przedstawicielami Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. Rozmowy  dotyczyły poprawie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego.

Wiceminister edukacji podkreśliła, że kształcenie zawodowe należy dostosowywać do potrzeb pracodawców.

– System szkolnictwa zawodowego powinien spełniać oczekiwania przedsiębiorców i jednocześnie odpowiadać potrzebom uczniów – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN. – Chcemy skorzystać z państwa wypracowanych doświadczeń – dodała.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o konieczności współpracy pracodawców ze szkołami realizującymi kształcenie zawodowe. Dyskutowano także, w jaki sposób wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami. Przedstawiciele firm uczestniczących w spotkaniu omówili swoją dotychczasową działalność na rzecz kształcenia zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli Grzegorz Borzeszkowski – prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu–Związku Pracodawców, przedstawiciele firm zrzeszonych w klubie oraz samorządowcy z regionu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej