Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

03
Marzec

Forum Zawodowców w Toruniu – wydarzenie promujące szkolnictwo zawodowe z udziałem Teresy Wargockiej.

– Chcemy stworzyć warunki do tego, aby wykształcić dobrych fachowców i dać młodym ludziom szanse na dalsze kształcenie – powiedziała w czwartek Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji uczestniczyła wczoraj w I Toruńskim Forum Zawodowców. Celem przedsięwzięcia skierowanego dla uczniów, rodziców i nauczycieli było promowanie kształcenia zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji.

W swoim wystąpieniu Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN przypomniała, że w związku z reformą edukacji, już od 1 września, uruchomiony zostanie nowy typ szkoły zawodowej – branżowa szkoła I stopnia.

– To szkoła adresowana dla tych młodych ludzi, którzy chcą być dobrymi fachowcami wykonywać dobry i potrzebny zawód na rynku pracy – powiedziała wiceminister edukacji. – W szkole branżowej w szczególny sposób budowany będzie system dualny kształcenia. Będziemy zapraszać do niej pracodawców i przedsiębiorców, którzy wezmą udział w procesie kształcenia uczniów – dodała.

W programie Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe, punkty doradztwa zawodowego oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych. Wśród atrakcji były także spotkania z doradcami zawodowymi, stoliki branżowe oraz pokazy z udziałem zaproszonych przedsiębiorców, którzy w ramach swoich stoisk promowali przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi. Wydarzeniu towarzyszył również Festiwal Wynalazczości.

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny poświęcony budowaniu sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu nauki, edukacji samorządu i biznesu. W dyskusji z przedstawicielami środowiska oświaty zawodowej udział wzięła wiceminister Teresa Wargocka oraz Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Mówiąc o roli szkoły zawodowej w edukacji młodych ludzi oraz znaczeniu wyboru dobrego zawodu, wiceminister edukacji podkreśliła, że niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie wybierali takie zawody, dla których na rynku pracy jest popyt.

– Wybór szkoły przez uczniów musi odpowiadać ich możliwościom i predyspozycjom. Ważne jest również, aby uczniowie ci widzieli siebie za kilka lat i mieli poczucie, że w każdej chwili mogą kontynuować naukę nawet na studiach wyższych – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

W Forum uczestniczyli również: Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz miasta i województwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej