Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

18
Listopad

EDUinspiracje 2016 – gala finałowa konkursu z udziałem Teresy Wargockiej.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN w środę wzięła udział w gali finałowej konkursu EDUinspiracje organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nominacje w konkursie EDUinspiracje przyznawane są przez ekspertów wewnętrznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W tym roku przyznano łącznie 45 nominacji w 8 kategoriach zwykłych i jednej kategorii specjalnej, związanej z obchodami 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

Od 2014 r. konkursowi EDUinspiracje towarzyszy konkurs EDUinspirator. Dzięki tej inicjatywie FRSE wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w realizację unijnych projektów edukacyjnych. EDUinspiratorami zostają osoby, które chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz działają na rzecz społeczności lokalnej.

W ostatnich latach w konkursie nagrodzeni zostali m.in. nauczyciele, trenerzy młodzieżowi, przedstawiciele kadry edukacji dorosłych. W 2016 roku wpłynęło 97 zgłoszeń. Po ich przeanalizowaniu, eksperci FRSE nominowali do nagrody 21 osób w 5 kategoriach.

Konkurs EDUinspiracje nieustannie rozwija się. Od ubiegłego roku FRSE w ramach tej inicjatywy nagradza także dziennikarzy, którzy zrealizowali materiały poruszające tematykę unijnych projektów edukacyjnych, promując tym samym ideę uczenia się przez całe życie. W tej edycji konkursu zostało zgłoszonych 40 prac – audycji radiowych, artykułów prasowych, internetowych oraz telewizyjnych. Kapituła Konkursu wybrała 4 laureatów i przyznała 2 wyróżnienia.

Oto laureaci konkursu EDUinspiracje 2016 

Kategoria

 • Edukacja szkolna

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu za projekt „Poznajemy świat wokół nas – przygoda przedszkolaka pod gołym niebem”

 • Edukacja dorosłych

Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” za projekt „European citizen today”

 • Edukacja pozaformalna młodzieży

Fundacja Dialog za projekt „EVS dla Kaukazu/ EVS for Caucasus”

 • Edukacja zawodowa

Uniwersytet Łódzki za projekt „Homoresponsabilis in the globalized world”

 • Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za projekt „Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

 • Polsko-litewska współpraca

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt „Obywatelskość 2.0”

 • Szkolnictwo wyższe

Warszawski Uniwersytet Medyczny za projekt Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1

 • Informacja europejska dla młodzieży

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie

 • Kategoria specjalna – 20 lat wolontariatu europejskiego

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ za projekt „Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży”

 Laureaci EDUinspirator 2016

 • KATEGORIA EDUKACJA SZKOLNA – Marian Talar,

 • KATEGORIA EDUKACJA ZAWODOWA – Janusz Salamończyk,

 • KATEGORIA SZKOLNICTWO WYŻSZE – Jolanta Koszelew,

 • KATEGORIA EDUKACJA DOROSŁYCH – Aleksandra Zawalska-Hawel,

 • KATEGORIA EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY – Alicja Rożnowska-Szpot.

Media Laureaci EDUinspiracje 2016

Kategorie:

 • Unijne projekty edukacyjne – odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa

Redakcja TVN24 BiS za program z cyklu „Pokaż nam świat”,

 • Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych

Pani Justyna Tylczyńska, autorka audycji pt. „Fundusze UE na popularyzację polskiej literatury”,  wyemitowanej w Czwórce w Polskim Radiu,

 • Projekty edukacyjne w reportażach

Pani Martyna Aftyka, autorka programu zatytułowanego „Nazwałam ten tablet tableszytem”, wyemitowanego w stacji TVN,

 • Najlepszy materiał opublikowany na Europejskim Portalu Młodzieżowym

Pan Krzysztof Andrulonis za artykuł pt. „Na EVS spełniaj marzenia”.

EDUinspiracje to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs organizowany jest od 2011 roku. Jego głównym celem jest promocja najbardziej wartościowych praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych operacyjnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Gala finałowa konkursu odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej