Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

02
Marzec

Dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem Teresy Wargockiej.

Planowane zmiany w edukacji – to temat środowego posiedzenia zespołu problemowego działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego.

W posiedzeniu zespołu problemowego do spraw usług publicznych udział wzięła Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w MEN. Głównym tematem spotkania była dyskusja dotycząca planowanych zmian w edukacji w zakresie obowiązku szkolnego.

Wiceminister edukacji przedstawiła członkom zespołu harmonogram rozpoczętej ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Przedstawiła również wprowadzone już zmiany w prawie oświatowym, m.in. podwyższenie wieku szkolnego, wzmocnienie roli kuratora i likwidacja tzw. godzin karcianych.

Wiceminister Teresa Wargocka przypomniała także, że dzięki staraniom MEN uratowano ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ustawa weszła w życie 15 stycznia br.

Sekretarz Stanu w MEN przekazała członkom zespołu najbliższe planowane zmiany w systemie oświaty dotyczące m.in. możliwości odwołania od wyniku matury oraz likwidacji sprawdzianu dla uczniów kończących VI klasę szkoły podstawowej.

Do zadań zespołu problemowego do spraw usług publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. Dodatkowo Rada zajmuje się także opiniowaniem projektów aktów prawnych, w szczególności tych dotyczących oświaty i wychowania oraz analizowaniem i ocenianiem funkcjonowania oraz polityką finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej