Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

30
Sierpień

Akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Uroczstość z udziałem Wiceninister Teresy Wargockiej.

Wczoraj 640 nauczycieli z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Centrum Olimpijskim w Warszawie obecna była Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W tym roku awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego otrzymało ogółem 1580 nauczycieli z mazowieckich szkół. Od momentu wprowadzenia awansu zawodowego w województwie mazowieckim nauczycielami dyplomowanymi zostało ponad 45 tys. osób.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi mianowanemu jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji. Nauczyciel musi odbyć staż zakończony pozytywną oceną oraz uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

We wczorajszej uroczystości udział wziął także Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty.

 

Fot.: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej