Teresa Wargocka - Poseł Na sejm

Teresa Wargocka - slider

Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu

Teresa Wargocka urodziła się 18 grudnia 1955 r. w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na kierunku filozofia społeczna /socjologia/. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Studium kwalifikacyjne – kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego Posiada uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie. Uzyskała tytuł zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Doświadczenie zawodowe nabyła będąc zatrudniona w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku samodzielnego organizatora i rewidenta zakładowego oraz w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jako kurator zawodowy dla nieletnich.

W 1985 roku podjęła pracę w oświacie zajmując kolejno stanowiska wychowawcy internatu, zastępcy kierownika internatu, pedagoga szkolnego, zastępcy dyrektora ds. wychowania.

W latach 2000-2007 pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

W 2006 roku rozpoczęła działalność społeczno – polityczną zostając radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pracowała w Komisji Edukacji i Komisji Infrastruktury.

W latach 2007-2011 pełniła funkcje posła na Sejm RP, była członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem podkomisji ds. ekonomiki edukacji oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2014 r. ponownie została radną Sejmiku Mazowieckiego wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkiem Komisji Budżetowej i Komisji Zdrowia. Od 2019 r. ponownie pełnił funkcje posła na Sejm RP, jest członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem podkomisji ds. ekonomiki edukacji oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jest mężatką, matką trzech dorosłych córek i babcią dla swoich wnucząt.

Praca, nie obietnice.
Teresa Anna Wargocka